^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

Uroczystości jubileuszowe 30-lecia

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie

Uroczystości jubileuszowe 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie, które miały miejsce 18 maja 2016r. , poprzedziła msza święta w parafii św. Stanisława Kostki celebrowana przez Biskupa Pomocniczego Diecezji Płockiej Mirosława Milewskiego.
Po mszy św., w murach pięknie udekorowanej na tę okazję szkoły, odbyła się uroczysta gala. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Podsekretarz Stanu w MEN- wiceminister Marzenna Drab, poseł na Sejm RP Joanna Borowiak, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, Biskup Pomocniczy Diecezji Płockiej Mirosław Milewski, przedstawiciele władz samorządowych, dawni i obecni pracownicy, rodzice, delegacje uczniowskie oraz sympatycy i przyjaciele szkoły. Listy gratulacyjne przysłali: Prezes Rady Ministrów – premier Beata Szydło, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober wraz z Radnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pawłem Zgórzyńskim, Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski, Przewodniczący Rady Miasta Rypin Jarosław Sochacki wraz z radnymi, Wicestarosta Rypiński Marek Tyburski, prezesi spółek i przedsiębiorstw, dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych miasta.
Część oficjalną rozpoczęło przemówienie pani dyrektor Małgorzaty Kuźmińskiej, która przywitała gości i przedstawiła zebranym historię szkoły w zarysie. W swoim przemówieniu podkreśliła fakt, iż szkoła, którą kieruje „ nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów, rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce.”
Wśród oficjalnych przemówień znalazły się ciepłe słowa zaproszonych gości skierowane do uczniów oraz kadry nauczycielskiej. Oprócz życzeń na ręce pani dyrektor złożono kwiaty, piękne upominki i listy gratulacyjne. Podczas uroczystej akademii, która przybliżyła gościom historię szkoły, wręczono statuetki upamiętniające 30-lecie szkoły.
Po części artystycznej gości zaproszono na wspólny obiad. Dawno niewidziani znajomi, współpracownicy dzielili się anegdotami i wzruszającymi okruchami przeszłości.
To był niezapomniany dzień – dzień 96 rocznicy urodzin Patrona szkoły – Jana Pawła II.Gratulacje z okazji 30 lecia szkoły.

 

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube